Avís Legal

AVÍS LEGAL

 1. TITULAR DEL WEB - GRANJA Rinya, S.L..

Responsable del lloc web

 • denominació social: FORMATGERIA GRANJA RINYA, S.L..
 • domicili social: Carrer Sèquia Reial del Xúquer, 35, 46470 Albal, (València).
 • NIF: B-96485404
 • Dades d'inscripció mercantil: Inscrita en el Registre Mercantil de [València], tom [122], foli [General], secció [V-46314], full [2728].
 • Dades de contacte:
 • correu electrònic: rrhh@granjarinya.com
 • Oficines: Carrer Sèquia Reial del Xúquer, 35, 46470 Albal, (València).
 • Teléfono: +34 961 27 49 99
 • informació complementària:
  • Registre General Sanitari d'Empreses Alimentàries i Aliments (RGSEAA) de la Generalitat Valenciana: 15.01648/V
  • Cnaei: 1053 Preparació de llet i altres productes lactis

 

 1. CONDICIONS D'ÚS DEL LLOC WEB

Aquestes condicions d'ús regulen l'accés i la utilització dels serveis a través del lloc web https://granjarinya.com,,en,Respondre a,,en,adrian@inkieto.com,,en,El seu missatge s'ha enviat amb èxit,,es,moltes gràcies,,es,Va fallar l'enviament del missatge,,es,Si us plau,,es,intenti-ho més tard o contacteu amb l'administrador per un altre mitjà,,es,S'ha produït un error de validació,,es,confirmi els camps i envieu el formulari de nou,,es,accepti els termes i condicions per continuar,,es,completi el camp requerit,,es,El codi ingressat és incorrecte,,es,El format numèric sembla invàlid,,es,Nombre massa petit,,es,Nombre massa gran,,es,L'adreça de correu electrònic sembla que no és vàlida,,gl (des d'ara, el Lloc Web o la web).

 1. usuaris. L'accés i ús d'aquest portal web atribueix la condició d'USUARI. Tot USUARI accepta, des d'aquest ús, les condicions generals d'ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions s'aplicaran independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d'obligat compliment.

 1. Ús del portal. FORMATGERÍA GRANJA RINYA, S.L., a través del seu portal web, ofereix informació de l'empresa i els productes que elabora (des d'ara, «los contenidos»). Els usuaris podran posar-se en contacte amb formatgeria GRANJA Rinya, S.L.. a través de les dades de contacte facilitades en la web. Un cop sol·licitada aquesta informació, seran informats del procés i de les condicions aplicables.

III. obligacions. L'usuari es compromet a no realitzar activitats contràries a la legislació espanyola, especialment pel que fa a actuacions constitutives de delictes segons el Codi Penal. L'usuari es compromet així mateix a actuar de conformitat a les presents Condicions d'Ús i la Política de Privacitat.

L'usuari no podrà, excepte autorització prèvia i per escrit de Formatgeria GRANJA Rinya, S.L., explotar o servir-se comercialment de manera directa o indirecta, total o parcial de cap dels continguts que formi part del lloc web.

 1. usos prohibits. queda PROHIBIT l'accés o la utilització del servei amb fins il·legals o no autoritzats. en concret, encara que no únicament, queda prohibit:
  • Utilitza el servei amb fins il·lícits, o realitzar activitats contràries a la bona fe ia l'ordre públic.
  • Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, il·legal-pornogràfics, d'apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans
  • Utilitza qualsevol dels serveis prestats en el lloc web de manera que es pugui fer malbé, sobrecarregar o perjudicar el servei.
  • Utilitzar o introduir en el servei programes d'ordinador o materials que continguin qualsevol virus electrònic, "Cavalls de Troia", cucs, codi maliciós o qualsevol altre arxiu d'ordinador potencialment perjudicial que puguin produir danys o alteracions en els sistemes de Formatgeria GRANJA Rinya, S.L., en els continguts o en el sistema informàtic d'altres usuaris oa les seves terminals mòbils.
  • L'ús de recursos tècnics, lògics o tecnològics en virtut dels quals algú, usuari o no del servei, pugui beneficiar, directament o indirectament, amb o sense lucre, dels perfils i dels continguts del lloc web.
  • Inserir en la pàgina web externa de l'usuari, el seu blog extern, en un fòrum, en el seu perfil al servei o en qualsevol altra xarxa social, enllaç, hiperenllaç, framing o vincle similar que redireccioni a URL de continguts de https://granjarinya.com.
  • desxifrar, descompilar, desacoblar, realitzar enginyeria inversa o intentar derivar el codi font o les idees subjacents o algoritmes d'arreu de https://granjarinya.com fins al límit permès legalment.
  • modificar, traduir o crear treballs derivats de qualsevol part del lloc web.
  • Copiar, llogar, renda, distribuir o transferir part o la totalitat dels drets que l'usuari ostentés en virtut de les presents Condicions d'Ús.
  • modificar, copiar, reproduir, descarregar, difondre, transmetre, explotar comercialment o distribuir de qualsevol manera els Serveis, les pàgines dels Llocs o els codis informàtics dels elements que componen els Serveis i els Llocs.
  • Cedir els drets o obligacions derivats de les presents Condicions d'Ús, transferir o subllicenciar els drets que si escau li corresponguin com a usuari del lloc web, llevat que compti amb el consentiment previ i per escrit de Formatgeria GRANJA Rinya, S.L..

 

 1. Exclusió de garanties i responsabilitat. FORMATGERÍA GRANJA RINYA, S.L.. treballa per mantenir actualitzat el contingut del web, si bé no garanteix la inexistència de possibles errors o faltes d'actualització en la mateixa, se el dret a efectuar en qualsevol moment i sense necessitat d'avís previ, modificacions i actualitzacions sobre la informació continguda en el seu portal, configuració o presentació.

FORMATGERÍA GRANJA RINYA, S.L.. no assumirà cap tipus de responsabilitat, directament o indirecta per l'ús fraudulent o il·lícit que l'usuari faci del Servei, o dels continguts allotjats a la plataforma.

FORMATGERÍA GRANJA RINYA, S.L.. no serà responsable en cap cas que les dades de contacte necessaris per a la facturació dels diferents productes o serveis que l'usuari contracti a través del servei no siguin correctes, veraços o no estiguin actualitzats.

FORMATGERÍA GRANJA RINYA, S.L.. no serà responsable de la informació que no hagi estat elaborada directament per ell. Ni per la utilització indeguda d'aquesta informació o continguts

En cas que l'usuari accedeixi o descarregui, directament o indirectament a través del Lloc Web qualsevol contingut de tercers, FORMATGERÍA GRANJA RINYA, S.L.. no serà responsable en cap cas de les possibles descàrregues que l'usuari pugui realitzar des de llocs de tercers.

FORMATGERÍA GRANJA RINYA, S.L.. no serà responsable en cap cas de:

 1. els problemes d'accés, disponibilitat i continuïtat del servei, de les funcionalitats que l'integren quan aquests problemes es deriven de factors aliens al seu àmbit de control i activitat
 2. l'existència de programes d'ordinador o materials que continguin qualsevol virus electrònic, "Cavalls de Troia", cucs, codi maliciós o qualsevol altre arxiu d'ordinador potencialment perjudicial que puguin produir alteracions en el sistema informàtic de l'usuari o en el seu terminal mòbil.
 3. els danys o perjudicis de qualsevol tipus que es puguin causar a l'usuari per la interrupció, terminació o disfunció del Servei per causes no imputables a formatgeria GRANJA Rinya, S.L..
 4. els danys o perjudicis que, si és el cas, es puguin causar a l'usuari amb motiu de l'accés i / o ús del seu compte per part de tercers sense autorització.

 1. Propietat intel·lectual i industrial. FORMATGERÍA GRANJA RINYA, S.L.. per si o com a cessionària o llicenciatària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del portal, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, icones, so, àudio, vídeo, els textos de programari; marca els logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etcètera). Tots els drets estan reservats.

En virtut del que disposen els articles 8 y 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització expressa de Formatgeria GRANJA Rinya, S.L..

Els usuaris hauran d'abstenir de suprimir, canvi, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de Formatgeria GRANJA Rinya, S.L..

conseqüentment, l'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat intel·lectual i industrial titularitat de Formatgeria GRANJA Rinya, S.L..

VII.- Enllaços. En el cas que, al web, es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet, FORMATGERÍA GRANJA RINYA, S.L.. no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas el titular del lloc web assumirà responsabilitat alguna pels continguts d'algun enllaç pertanyent a una pàgina web aliè ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests hipervincles o altres llocs d'Internet.

VIII. Incompliment de les condicions. FORMATGERÍA GRANJA RINYA, S.L., com a titular del lloc web, perseguirà l'incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

FORMATGERÍA GRANJA RINYA, S.L.. podrà posar en coneixement i col·laborar oportunament amb les autoritats policials i judicials competents si detecta qualsevol infracció de la legislació vigent, o si teniu sospita de delicte o falta penal, comprometent-se a realitzar aquesta tasca amb la màxima diligència possible d'acord amb les seves capacitats tècniques.

 1. Legislació aplicable i jurisdicció. Les presents Condicions d'ús del lloc web es regeixen per la llei espanyola. L'idioma de redacció i interpretació d'aquest avís legal és l'espanyol. Aquest avís legal no s'arxivarà individualment per a cada usuari, sino que permanecerá accesible por medio de Internet en este mismo Sitio Web.

Sempre que l'Usuari no sigui consumidor o usuari, i quan no hi hagi una norma que obligui a una altra cosa, les parts acorden sotmetre als jutjats i tribunals de València capital, per ser aquest el lloc de celebració del contracte, amb renúncia expressa a qualsevol altra jurisdicció que els pogués correspondre.