Política de Privacitat

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de Formatgeria GRANJA Rinya S.L. amb CIF B96485404 i domicili social lloc en CARRER SÈQUIA REAIAL DEL XÚQUER, 35, 46470 ALBAL, VALÈNCIA, amb finalitat d'atendre les seves consultes. En cumpliminto amb la normativa vigent, Formatgeria GRANJA Rinya S.L informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment.
No s'efectuaran transferències de les seves dades a tercers països.
Mentre no ens comuniqui el contrari entendrem que les seves dades no han estat modificats, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar per a les finalitats esmentades.

FORMATGERÍA GRANJA RINYA S.L informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, Leal, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per ells que formatgeria GRANJA Rinya S.L, es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.
D'acord amb els drets que li confereixen a la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, potabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic informatica@granjarinya.com
I podrà revocar el consentiment posant-se en contacte amb nosaltres.
Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.
L'enviament d'aquestes dades implica l'acceptació d'aquesta clàusula.